Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük
Bizim çiftlik

Proje Amaçları ; 

•Hayvanları köy dışına çıkararak insan ve Hayvan sağlığını korumak.

•Hastalıktan ari işletme oluşturmak.

•Üretim maliyetlerini düşürmek.

•Süt kalitesini iyileştirmek.

•Bilinçli üretimle verimliliği arttırmak.

•Köyün gelirini arttırarak ekonomik ve

Sosyal yaşamı iyileştirmek.

•Küçük aile işletmelerinin devamlılıklarını

Sağlayarak, KÖYDEN KENTE GÖÇÜ ÖNLEYİP TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAMAK.