Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük

09 Eylül 2015 - Reklam Filmi

09 Eylül 2015 - Reklam Filmi