Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük

Hayvancılığın Çıkış Yolu: Tiire Süt

Hayvancılığın Çıkış Yolu: Tiire Süt