Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük

İneklerin toki'sini yapalım, köylümüzü yaşatalım

İneklerin toki'sini yapalım, köylümüzü yaşatalım

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, köylerde birkaç hayvanıyla geçimini sürdüren ve başka gelir kaynağı olmayan küçük aile işletmelerinin Bütünşehir yasasıyla geleceğinin tehlikeye girdiğini belirterek “5-10 baş ineğiyle yaşamını sürdüren küçük aile işletmelerimizi yok etmeyelim, birleştirerek gelişmelerini ve büyümelerini sağlayalım” dedi.

Köylerin mahalle statüsüne kavuşmasıyla ileriki süreçte küçük üreticinin hayvancılık faaliyetlerini bırakarak göç etmek zorunda kalacağını vurgulayan Eskiyörük, “Köylerimizin mevzuat gereği şehir içerisindeki mahallelerden hiçbir farkı kalmadı. Şuanda durum idare ediliyor ancak gelecekte ‘Mahalle içinde hayvan bakılamaz’ şeklinde şikayetler olduğunda yerel yönetimlerimiz bu işletmelere yasa gereği mecburen yaptırım uygulacak. Geçim kaynağı elinden alınan köylümüz köyünü terk etmek zorunda kalacak” şeklinde konuştu.  

Konuyla ilgili Türkiye’ye örnek teşkil etmesi amacıyla Bizim Çiftlik Projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildiren Başkan Eskiyörük; proje kapsamında birkaç köyün ortasındaki bir merada TOKİ örneği işletme kurularak, köylerdeki hayvanların buraya getirilip bakılacağını belirterek şunları söyledi:

“Bizim Çiftlik, köylümüzü kurtaracak projedir. Köylerde insanlar hayvanlarıyla aynı konutta yaşıyor. Ayrıca, mevcut işletmelerin altyapı yetersizliği üretim maliyetlerinin yükselmesine, süt kalitesinin düşmesine neden oluyor. Üretici emeğinin karşılığını alamıyor. Diğer yandan köyler harabeliğe döndü. Köylerdeki sosyal yaşamın yetersizliğinden dolayı mutlu olamayan gençler, tarımdan uzaklaşıp iş aramak için kentlere göçüyor. Zaten tıkanık durumda olan kentler acil önlem alınmazsa yaşanmaz hale gelecek”

Projenin uygulanmasıyla çok yönlü kazanımlar elde edileceğinin altını çizen Eskiyörük,

“Bu projenin hayata geçmesiyle süt kalitesi iyileşip üreticinin kazancı artacak. Toplu alım yöntemiyle, üretim maliyetleri düşürülüp karlılık oranı artacak. Kayıt dışılık önlenecek. Bölgede yem bitkisi ve hammadde üretimi planlanabilecek. Üreticinin pazarlama sorunu ortadan kalkacak. Üretimin uygun yerde, uygun koşullarda yapılması sağlanıp bilinçli üretimle verimlilik artacak.  Tarımla ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilerin staj yapacağı ve pratik kazanacağı ortam oluşturulacak. Sektöre kalifiye eleman temin edilecek. Köyler çirkin görünümden kurtulacak, pırıl pırıl olacak. Gelir artışıyla kırsalda sosyal yaşam iyileşecek. Gençlerimiz köyünde yaşayıp tarımdan uzaklaşmak zorunda kalmayacak. Köyden kente göç önlenecek ve toplumsal barış sağlanacak” diye konuştu.

MERA VASFINI YİTİRMİŞ ARAZİLER KOOPERATİFLERE TAHSİS EDİLMELİ

Ülkemizde mera vasfını yitirip atıl durumda kalan bir çok arazi olduğunu belirten Mahmut Eskiyörük, bu arazilerin benzer projeleri uygulamak üzere kooperatiflere tahsis edilmesi gerektiğini açıkladı. Tire Süt Kooperatifi olarak Bizim Çiftlik Projesini hayata geçirebilmek için mera vasfını yitirmiş arazi tahsisi talebiyle bir çok kez başvuru yaptıklarını belirten Eskiyörük,

“Şuana kadar sonuç alamadık, ama projeyi hayata geçirmek için mücadelemize devam ediyoruz. İlçemizde mera vasfını yitirmiş, yabani otlar ve atıklar nedeniyle çöplük haline gelmiş yerler var. Burası Bizim Çiftlik Projesi için tahsis edilirse çevre kirliliği önlenmiş olur. Ayrıca yapacağımız yatırımla ekonomiye katma değer sağlanır ve üreticilerin geleceği garanti altına alınır. Mevcut yapıyı bozmadan köyden kente göçü önleyip, üretimin ve üreticinin devamlığını sağlamalıyız. Köyde işsizliği bu projelerle bitirirsek, Türkiye'de bugün yaşadığımız sosyal problemler ortadan kalkar” diye konuştu.

TESİSTE NELER OLACAK ?

500 baş sağımlı hayvan kapasitesiyle kurulması planlanan çiftlikte, hayvanlar için barınaklar, bilgisayar yönetimli sağımhane sistemleri, revir ve doğum odaları yer alacak. Ayrıca tesiste, laboratuvar, idari bina, eğitim ve etüt salonları, dezenfeksiyon çukurları, biyogaz tesisi ile seralar da bulunacak.

Proje kapsamında, hayvan gübrelerinin geri dönüşümü için kurulacak biyogaz tesisinden elde edilecek enerji çiftlikte kullanılacak.  Öte yandan çiftlik içinde kurulacak seralarda köyün kadınları bitkisel üretim yapacak.

Bizim Çiftliğe katılmak isteyen üreticiler, hayvanlarının sağlıklı olduğunu, projenin uygulanacağı köyde ikamet ettiğini, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olduğunu, kooperatif üyesi olduğunu ve kendi kaba yemini ürettiğini belgelemesi gerekecek.