Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük
Ben Kooperatifçiyim, Çünkü İnsanım!

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşayan toplumlar, yani kooperatifçiliği benimseyenler her zaman barış ve refah içinde yaşamıştır. Ancak tekelleşmenin hüküm sürdüğü toplumlarda ise açlık, sefalet, adaletsizlik ve savaşlar yaşanmaktadır.

Dünyamızda 8 milyar insanı rahatlıkla besleyecek kaynak mevcutken, her 6 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. 200 milyon nüfusu besleyecek Türkiye’de yoksulluk yaşanıyor. Bu bir kader değildir. Bu durum paylaşamamaktan ve uygulanan politikalardan kaynaklanmaktadır.

Diğer yandan 1 milyon insan, aşırı beslenmekten obezite tedavisi görüyor. Her yıl 1 milyar dolarlık gıda israf ediliyor. Bir yanda açlık ve sefalet diğer yanda israf ve savurganlık… İşte bu bir insanlık ayıbıdır.

Dünyada adaleti sağlayarak açlığı önlemek, barışı sağlamak, üretici ve tüketiciyi korumak istiyorsak kooperatifleşmeye mecburuz.

Gelişmiş ülkelerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri %90 oranında kooperatiflerle yürütülürken ülkemizde %13 seviyelerinde olması tarımda geri kalmışlığımızın, sorunlarımızın ve kayıplarımızın en önemli nedenidir.

Tarımda ihracat yapacak potansiyele sahip ülkemizin bugün ithalat yapar duruma düşmesinin asıl nedeni plansız üretimdir. Ancak kooperatifleşme ile üretimi kayıt altına alıp,  planlı üretimle istikrarı sağlayabiliriz. Ancak kooperatifleşme ile üretim maliyetlerini düşürüp, gıda güvenliğini sağlayabiliriz. Ancak kooperatifleşme ile köylümüzü yerinde yaşatır, göçü önleyebiliriz. Ancak kooperatifleşme ile kalkınır ve toplumsal barışı sağlayarak yaşanır bir Türkiye yaratabiliriz.

Geç de olsa kooperatifçiliğin önemi anlaşılmaya başlandı, fakat fazlasıyla konuşmamıza rağmen henüz yeterli somut adımlar atılamadı. Kooperatifçiliğin gelişmesi eğitim ve Devlet Politikalarıyla mümkündür. Eğitime çocuklarımızdan başlayıp okullarda kooperatifçilik dersi verilmelidir. Karar alıcılar Destekleme Politikalarını üreticiyi kooperatifleşmeye teşvik edici şekilde düzenlemelidir.

Tarımı güvenceli bir meslek haline getirmeliyiz. Popilizmi bırakıp, çiftçiye para vermek yerine para kazandıracak politikalar üretmeliyiz. Çünkü Türkiye tarımla, tarım kooperatifleşmeyle kalkınır.

Barışı sağlamak ve açlığı önlemek için yol haritamız tekelleşme değil, kooperatifleşme olmalıdır.

21 Aralık gecenin en uzun, gündüzün en kısa olduğu gündür. Karanlığın en fazla olduğu bu günlerde aydınlanma Kooperatifleşmeyle olacaktır.

Çünkü Kooperatifçilik;

ATATÜRK’ün Çizdiği Yol Demek,

Çalışmak Demek,

Üretmek Demek,

Kalkınma Demek,

Adalet Demek,

Hakça Paylaşım Demek,

Birlik, Beraberlik, Dayanışma Demek,

Birbirini Korumak, Yaşatmak Demek,

Açlığı Önlemek Demek,

Sevgi Demek,

Barış Demek,

Aydınlık Demek,

İnsanlık Demek,

BEN KOOPERATİFÇİYİM, ÇÜNKÜ İNSANIM.

 

                                                                                                          Mahmut ESKİYÖRÜK

                                                                                                          İzmir Tarım Grubu Bşk.

                                                                                                          Tire Süt Kooperatifi Bşk.