Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük

Tire Süt Kooperatifi Modeli Nedir?

Tire Süt Kooperatifi Modeli Nedir?

Ortaklarımızın;

 • Tohumunu, gübresini, mazotunu veriyoruz.
 • Her türlü iş makinası hizmeti vererek, tarlasının tesviyesini yapıyoruz.
 • Mısırını ekiyoruz, sılajını yapıyoruz
 • Otunu biçiyoruz, paketlemesini yapıyoruz.
 • Kesif yemini ve kaba yemini veriyoruz.
 • Tarım marketimizden alet ve ekipmanını sağlıyoruz.
 • Satış mağazamızdan evinin ihtiyacını temin ediyoruz.
 • Nakit ihtiyacını karşılayarak, tefeciye karşı koruyoruz.
 • Yerinde eğitim vererek ürün kalitesini ve verimliliği artırıyoruz.
 • Sütünü ve kesimlik hayvanını alıyoruz.
 • Süt tesisimizde ayran, yoğurt, pastörize süt, tereyağı üretiyoruz.
 • Et tesisimizde sucuk, şiş köfte, döner üretiyoruz.
 • Ürünlerimizi pazara sunarak üreticiyi ve tüketiciyi koruyoruz.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir’in çocuklarına 9 yıldır süt dağıtıyoruz.

      Çalışıyoruz, Üretiyoruz, Güçleniyoruz.

      Türkiye'ye Tarımsal Kalkınmada Örnek Bir Model Sunuyoruz.