Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük
Kaba Yem Temini

Kırsal Kalkınma desteğiyle kurduğumuz Sılaj Paketleme Tesisimizde, ortaklarımızın silajlık mısırlarını paketleyerek kaliteli ve sağlıklı kaba yem sağlıyoruz. Ayrıca bölgemizde ihtiyaç fazlası üretilen silajlık mısırı diğer illere pazarlamaktayız.