Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük
Makine ve Ekipman Hizmeti

Kooperatifimizin; makine, ekip ve ekipmanlarıyla ortaklarımızın tüm ekim, biçim, toplama ve paketleme işlemlerini yapmaktayız.