Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük
Nokta Alım Merkezleri

63 köy merkezinde oluşturduğumuz alım noktalarında sütü, yerinde kontrol ederek soğuk zincir altında Gıda Güvenliğine uygun toplamaktayız.