Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük
Soğuk Zincir Faaliyetleri

Kooperatifimiz, 2006 yılından itibaren sütün tamamını soğuk zincir altına almıştır.