Dünyada açlığı önlemek ve barışı sağlamak için;

Yol Haritamız, Tekelleşme Değil, Kooperatifleşme Olmalıdır.

Mahmut Eskiyörük
Organik Tereyağ

Organik yemlerle beslenen ineklerden sağılan sütlerden üretilen Tire Organik Tereyağı üretiminden market rafına kadar, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Baknlığı tarafından hazırlanan ve denetlenen "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"e uygundur ve tüm süreçleri sertifikalandırılmıştır.